Öğrenci Koçluğu Eğitimi

 Pek çok öğrencinin o genç bedenleriyle üstesinden gelmeye çalıştıkları ve zorlandıkları sınav sürecinde yaşanan büyük gelgitler, iniş çıkışların yaşandığı bir gerçektir. Aslında çoğu kez öğrenciler ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiğini bilirler. Ama bilmek yapabilmek anlamına gelmediği için bu bilinenler yaşama geçirilemediği için pek çok sıkıntılar yaşanır. Bu durumda aileler elleri kolları bağlanmış, ne yapacaklarını bilemeyen bir haldedirler.

Okullara, dershanelere gidiyoruz, üstüne de özel dersler alıyoruz; fakat halen sonuca ulaşamıyoruz. Acaba sorun bizde mi? Dershanede mi, okulda mı? En büyük sorun, öğrencinin motivasyonunun sağlanamamasıdır. Her işte olduğu gibi, sınavlara hazırlık döneminde ise arzulanan sonuçların alınabilmesi için azim, kararlılık, istek oluşturulması ve hedefe odaklanmanın son derece önemli olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Acaba buna ne kadar önemli veriyoruz? Öğrencinin şu anda yaşadığı problem nasıl olursa olsun; NLP, öğrencinin mevcut durumundan istediği duruma ulaştırmayı amaçlayan; ayrıca öğrencinin kendi mükemmelliğine ulaşmasını sağlayan, değişimin ve gelişimin sanatıdır. NLP; yöntemleriyle zihindeki tüm olumsuzlukları olumluya dönüştüren, kişiyi hedefine odaklayan ve başarıya taşıyan bir programdır.

NLP’NİN ÖĞRENCİYE YARARLARI;

# Çalışma isteği, hırs ve kararlılık sağlar.

# Ders çalışma stratejilerini daha etkin düzeye getirir.

# Dikkat ve konsantrasyonu üst düzeye taşır.

# Başarıya ve hedefine odaklanır.

# Özgüveni artarak devam eder.

# Denemelerdeki netleri artar.

# Doğru, hızlı ve güvenli kararlar alma becerisi kazanır.

# Doğru, hızlı ve güvenli kararlar alma becerisi kazanır.

# Stres, kararsızlık, umutsuzluk vb. olumsuz ruhsal durumları ortadan kalkar

# Sınav kaygısından kurtulmasını sağlar.

# Daha etkili ve verimli çalışmalarını sağlar.

# Zamanı etkin kullanmasını sağlar.

# İç disiplini ve motivasyonunu artar.

Artık, başarı öğrencilerin burunlarının ucunda. Başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz kişisel gelişim uzmanlarıyla…

NLP nedir ve neyi amaçlamaktadır? NLP, bireyi mevcut konumdan istediği konuma ulaştırmayı hedefleyen; ayrıca kişinin kendi mükemmelliğine ulaşmasını sağlayan, değişimin ve gelişimin sanatı, teknolojisidir. NLP, bir sanattır; çünkü mükemmelliğe ulaşmış dahileri modeller. Bu başarılı insanların ulaştıkları parlak sonuçları nasıl elde ettikleri ve bu başarılara yol açan düşünce ve davranış süreçlerinin başka insanlarda nasıl kopya edilebileceğini araştırır. NLP vasat ile mükemmeli ayıran en önemli noktalarından biri olan içsel ve dışsal iletişimin nasıl çok etkili kurulacağını öğretir. Kısaca kişinin kendisinin en iyi versiyonu olma sanatıdır

NLP. Tanıdığımız ve hayranlık duyduğumuz yüzlerce insan 21. yüzyılın en önemli keşiflerinden olan NLP’ yi araç ediniyor hedeflerine ulaşma yolunda. Galatasaray’ın UEFA şampiyonluğu kazanıp Türkiye’de kupalara ambargo koyduğunda, 12 Dev Adam’ın Avrupa 2.’liğine ulaştığında ve en son, haltercimiz Nurcan Taylan 3 Dünya 5 olimpiyat rekoru kırdığında, yine olimpiyatlarda Halil Mutlu 3 olimpiyat madalyası aldığında bu başarıların hepsinin altında NLP (Neuro Lingustic Programming) yatmaktadır. (Hürriyet Gazetesi,16/08/2004, Esat Yılmazer; Bilimin Zaferi adlı makale) Bu sistem uzun süre Beyaz Saray’ın danışmanlığını yapan –ki Beyaz Sarayın danışmanlığını halen bir öğrencisi yürütmektedir- ve Amerika’nın en büyük 500 şirketinin danışmanlığını yürüten Dr.Wyatt WOODSMALL’un öğrencileri NLP Trainer’lar (Eğitmenler) tarafından yapılacaktır. Geçen sene kısa süre çalışılmasına rağmen ÖSS Türkiye Sözel 90.’sı ve İzmir 15.’si, Sayısal İzmir 52.’si bu sistemle yetiştirilmiştir. Bu sistemden özel olarak geçen öğrencilerin performansları artmaktadır. Sınavlara hazırlanan öğrenciler için hedeflerine ulaşmanın pratik çözüm yolları ve istenilen hedef doğrultusunda kişinin yeniden şekillenmesini sağlayan mükemmel bir program… Sınavlara artık stressiz girebilme şansınız var. Ders çalışma alışkanlıkları vazgeçilmez olacak… Kişi potansiyelini yeniden keşfedecek ve zihinsel performansınız mükemmele ulaşacak.

Tüm sınavlara hazırlanan için GEÇERLİ…  SBS,  YGS,  LYS, KPSS, ALES vb. ÖĞRENCİ KOÇLUĞU Yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan kişiler için destek amaçlı bir kişisel gelişim programıdır. Kendini, çeşitli beceri alanlarında geliştirmek isteyen, hedef ve önceliklerini belirlerken, harekete geçmek için cesarete ve yardıma gereksinim duyan kişilerin tercih ettiği bir süreçtir Koç, kişinin amaçlarını belirlemesini, amacı gerçekleştirecek plan ve yol haritasının yapılmasını sağlar. Planların uygulanması ve sonuca ulaşması için uygun sistemler geliştirir. Kişilerin bu planları uygularken ihtiyaç duyacağı beceri ve yetkinlikler koçun desteği ile kazandırılır ve hayata geçirilir. Öğrenci Koçluğu; öğrenciler için çok önemli bir yol arkadaşlığıdır. Onu sonuca götürmek konusunda önemli bir misyon üstlenmektedir. Öğrencilerin yaşadıkları genel sıkıntılar doğru ve gerekli adımları atamamak, hedef belirleyememiş olmak nedeniyle motivasyon sorunları yaşamak ve harekete geçememek, kararlılığı sürdürememek şeklinde özetlenebilir.

Öğrenci Koçluğu; Bizler öncelikle koçluk yaptığımız kişiye kendini tanıtıyoruz, ona güçlü ve zayıf yanlarını gösteriyoruz. Daha sonra yaşam programı hazırlıyoruz. Sınav için ders programı değil. Yaşamın tüm alanlarından faydalanabileceğini, sınava hazırlanmanın yaşamdan kopmak anlamına gelmediğini öğretiyoruz uygulamalarla. Bu uygulamalar bilinçaltı süreçlerine uygun şekilde devam ediyor. Daha sonraki süreçte verimli ders çalışma tekniklerini uyguluyoruz. Öğrenciler nereye, nasıl, ne kadar sürede varacağını bilmenin özgüveni ile aradaki farkı açıyorlar. Zamanla hedefler değişiyor, gelişiyor ve yükseliyor. Bizler kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirleyip çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Bu da etkisini kısa sürede gösteriyor. Başarı için kalpte inanç, kolda kuvvet, elde iş, kafada bilgi gerektiğini deneyimletmeye çalışıyoruz.

İzmir Saygın Danışmanlık Merkezi bünyesindeki Öğrenci Koçluklarıyla, öğrencilik hayatının nasıl daha etkin ve etkileşimli olabileceği sorusundan yola çıkarak, yepyeni bir yöntemle Türk eğitim dünyasında bütünsel yaklaşım danışmanlığını uygulamaktadır. İzmir Saygın Danışmanlık Merkezi tarafından eğitim dünyasının aktörlerinden olan “öğrencileri” konu alan bir proje geliştirildi. Bireyin bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden analizi yapılarak ihtiyaçları saptanıyor bu projede. Bu çalışmalar Kişisel ve Kurumsal Gelişim Uzmanı, NLP Master Trainer Cemal KONDU genel direktörlüğünde yürütülmektedir. Ekipte, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim teknikleri konusunda uzmanları da bulunmaktadır. İşte konuya nasıl bir içerik kazandırdığımızı anlamınız için bazı öğrencilerimizin dile getirdikleri sorunlar:

# Ben bunu kastetmemiştim” tarzındaki yanlış anlamaları nasıl engellerim diye soruyorsanız;

# “Düşüncelerimi, inandıklarımı ve hissettiklerimi tam olarak ifade edemiyorum” diyorsanız;

# “İnsanları tam anlayamıyorum” diye düşünüyorsanız;

# “Neden bir zamanlar çok yakın çok iyi olduğum dostlarımla şimdi iyi değilim?” diyorsanız;

# “Aynı frekansta”, Pozitif elektrik yayıyor”, Onunla yıldızımız barışık” gibi ifadeler ne anlama geliyor?

# Haklı olduğumuz halde nasıl haksız duruma düşüyoruz

# Yeni bir ortamda iletişime nasıl başlamalıyız?

# Acaba önemli olan anlamak mı? Anlaşılmak mı?

# “Evet” demek istediğinizde tam olarak nasıl “Evet” dersiniz?

# İnsanları nasıl motive edebilirim diyorsanız;

# Çevremdeki insanları bazı işler konusunda nasıl tetikleyebilirim.

# Kendi etki alanımı nasıl genişletebilirim?

# Hem ailemi hem de iş arkadaşlarımı bazı konularda motive etmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Çünkü bazen motive edeyim derken kalplerini kırabiliyorum.

# Diyaframın etkili kullanımı ile kaygı nasıl yok edilir?

 # Konsantrasyon nedir? Nasıl konsantre olunur?

 # Bilinçaltının konsantrasyondaki etkili kullanımı nasıldır?

# Hayallerimizin konsantrasyonumuzu bozmasına nasıl engel oluruz?

SBS,  YGS,  LYS, KPSS, ALES vb. ve diğer sınavlara hazırlanan veya başarı oranlarını yükseltmeyi düşünen öğrencilerin uzun bir süre isteyen çalışmalarda karşılaştığı en büyük sorun genel olarak iç disiplin, motivasyon ve özgüven eksikliğidir. Bir öğrencinin başarısı %50 teorik bilgiye, %50 ise motivasyon, iç disiplin ve özgüven yüksekliğine bağlıdır.

Öğrenci Koçluğun Çalışma Alanları:

# Öğrenme Biçimlerinin Değerlendirilmesi

# İlgi ve Yetenek Belirleme

# Hedef Belirleme

# Zaman Yönetimi Becerileri

# Not Alma ve Organize Olma Becerileri

# Motivasyonu Geliştirme

# Odaklanma, Dikkati Toplama Becerileri

# Kavrama, Muhakeme Tekniklerinin Geliştirilmesi

# Problem Çözme Becerisi

# Sınav Kaygısı

# Kariyer Planlama

# Akademik başarı ve motivasyonun artması

# Çalışma alışkanlıklarının gelişmesi

# Kendine güvenin artması

# Sosyal ve iletişim becerilerinin gelişmesi

# Daha iyi ve sağlıklı düşünce yapısı

# Karar verme becerilerinin gelişmesi

# Problemleri analiz etme ve çözümleme becerisinin gelişmesi

# Sorumluluk bilincinin gelişmesi

# İlgi ve yeteneklerin gelişmesi

# Vizyon ve Misyon belirlemek.

# Hedefe ilerlerken “Nasıl” sorusunun cevabı ve stratejisini belirlemek.

# Başarılı insanların stratejilerini modellemek.

# Bilinçaltı programlama ve hedefe yürüme kararlılığının gerçekleştirmek.

# Özgüven ve öz değerlerini artırmak

# İdeal sınavını sağlamak.

# Stres, kararsızlık, umutsuzluk vb. olumsuz ruhsal durumları ortadan kaldırmak.

# Dikkat ve konsantrasyonu en üst düzeye taşımak.

# Daha etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak

# Zamanı etkin kullanmasını, doğru ve hızlı kararlar almasını sağlamak.

# Beynin etkin kontrolünde bir gelecek hazırlamak.

# Alternatif düşünce modelleri geliştirmek.

# Benlik değerlerini fark ettirmek ve geliştirmek.

# Ders çalışma tekniklerini daha etkin düzeye getirmek

# Diğer insanlar ile iletişimlerinde ve ilişkilerinde etkinliklerinin artmasını ve belirleyici taraf olmanın farkındalığını sağlamak.

# Sınav kaygısından kurtulma

# Beynini daha etkin kullanmak

# Sınav kaygısını motivasyona dönüştürme;

# Hipnotik telkin ile kaygıyı yok etme;

# Sınav sırasında kaygı kontrolü;

# Gevşeme ve rahatlama egzersizleri ile kaygıyı minimize etme;

# Hipnotik telkinlerle;

# Bilinçaltını yeniden programlama

# Konsantrasyon gücünü devamlı arttırma nasıl başarılır?

# Eğitimci: Cemal KONDU. ( Kişisel Ve Kurumsal Gelişim Uzmanı/ Yazar)

NOT: Eğitim Mentörü kesinlikle Terapist veya Psikolog değildir! Eğitim Mentörleri grup ya da bireylerin kendi performansını en mükemmel hale getirmesini sağlamak için NLP (Neuro Linguistic Programming) teknolojisini kullanmaktadır.

R.Foulton, buharlı gemiyi icat eden bilim adamıdır. İlk buharlı gemi modeli üzerinde çalışırken, arkadaşları onu bu düşünceden vazgeçirmek için;’Gerçekleşmesi imkansız bir çalışma, boşuna uğraşıp zamanını tüketme.Buharlı gemi yerine yelkenli gemilerin hızını ve verimini artıracak şekilde çalışırsan da başarılı olursun.’ diye uyarıda bulundular. Bu sözler üzerine Foulton ’Hayır olmaz’ der. Gelişmek için dış kaynaklara dayanan bir şey eni ilgilendirmez. Güç o şeyin kendi içinden gelmeli…

 © Bireysel ve en fazla 3 kişilik özel grup çalışmaları – En üst düzeyde başarı

© Not:İlgili programda çeşitli kişisel gelişim ve rehabilitasyon teknikleri uzmanlarca gerektiği kadar uygulanacak olup programa katılmak için ön görüşme gereklidir.

©Not: Eğitime katılan herkese SBS,  YGS,  LYS, KPSS, ALES vb. için

1- Hoşgeldin Özdgüven cd'si

2- Başarısızlık Korkusuna Son cd'si

3- Ertelemeye Son cd'si

4- Dikkat Eksikliğine Son cd'si

5- Okuduğun Herşeyi Hatırla cd'si

6- Düzenli Ders Çalışma Alışkanlığı cd'si

7- Hızlı Öğren Çabuk Hatırla cd'si

8- Güle Güle Sınav Stresi cd'si 9-Bilgisayar Önünde Saatler Harcamaya Son cd'si hakkında kişiye özel olumlama cdleri hediye edilmektedir.

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :öğrenci koçluğu nedir - öğrenci koçluğu - sınav koçu kimdir - sınav koçu -

Yorumlar