Mentörlük Nedir?

Mentörlük genel olarak daha tecrübeli bir kişinin daha az tecrübeli bir kişi ile arasındaki geliştirme amaçlı ilişkisini ifade eden bir kavramdır. Bu kavramsal önermede yer alan ve daha az tecrübeli kişiyi hedeflenen alanda istenilen tecrübe ile donatması beklenen kişiye de mentör denir.

Koçluk ilişkisine girmiş bireyler, iş ve özel yaşamlarındaki rollerinde kişisel girişim ve fırsatlar karşısında yeni bakış açıları, gelişmiş düşünce ve karar verme becerileri, gelişmiş kişisel etkinlik ve artan güven duygusu deneyimleri ile karşılaşırlar.
Koçlar dinlemek, gözlemlemek ve danışanın bireysel ihtiyaçlarına uygun yaklaşımları belirlemek üzere eğitim almıştır. Koçlar çözümleri ve stratejileri danışanın kendisinden edinirler; danışanın doğal olarak yaratıcı ve becerikli olduğuna inanırlar. Koçun görevi, danışanın zaten sahip olduğu beceri, yetenek ve yaratıcılığı kişinin farkına varmasını sağlamak ve geliştirmek için destek sağlamaktır.

Mentör yeni çalışanın yanlışlarını bulan ve rapor eden birey olmaktan çok, onun neyi niçin ne şekilde yapması gerektiğini şirket içinde canlı süreçlere tanıklık etmesine yardımcı olarak öğreten kişidir.

Mentörün sistemdeki katkısına karşılık, kendiside hem yeni çalışan nezdinde eğitici ve yönlendirici olarak pozitif özellikleri ile öne çıkmakta ve yönetim tarafından da daha çok tanınarak psikolojik olarak ödüllendirilmektedir.

Mentorluk, deneyimli ve konusunda uzman bir kişinin bilgi ve deneyimini, diğer bir kişiye aktardığı ve ona örnek olduğu öğrenme ve gelişim ilişkisidir. İş hayatında mentorluk süreci her çalışana uygulanabileceği gibi, işe yeni başlayanlara veya yeni bir sorumluluk üstlenen kişilere daha sık uygulanmaktadır. Mentor, çalışanın kurum kültürüne uyum sağlamasında ve/veya yeni görevinde kendisini bekleyen zorlukları daha kolaylıkla aşmasında destek olur, yol gösterir.

 
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :koçluk görüşmesi - liderlik ve koçluk - koçluk nedir - koçluk becerileri nelerdir - koçluk ve mentorluk - koçluk becerileri kitap koçluk becerileri ppt -

Yorumlar