Sınav Koçu

Sinav 24 Kitaplarımız

SINAV 24 KOLAY MATEMATİK

Bu kitap Sınav 24 setinin bir parçasıdır. Setteki kitapların her biri bir birinden bağımsız olmakla birlikte temelde bir bütünü anlatmaktadır. Bu kitap matematiğin gizemli dünyasına sadece daha farklı bir pencereden bakabilmenizin yöntemlerini ve matematikte başarı sağlamak için beyninizi nasıl kullanmanız gerektiği üzerinde şekillenmiştir. “Durup başarıyı bekleyemezdim, ben de onu beklemeden
Sınav Koçluğu Ve Sınav Kaygısı
SINAV KOÇLUĞU VE SINAV KAYGISI Her 100 öğrenciden 65 ya da 70'inin sınav kaygısı taşıdığını belirten Profesyonel Sınav Koçu Cemal KONDU ders çalışmayı sürekli ertelemenin de bir sınav kaygısı belirtisi olduğuna dikkat çekiyor. Sınav Kaygısı; sınav öncesinde öğrenilen bilginin, sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan, yoğun kaygı, endişe ve korku duygularının bir arada yaşanması durumu olarak tanımlanıyor. Normal olarak her insan çeşitli durumlarda bu duyguları yaşıyor; ancak henüz gelişiml
İzmir Sınav Koçu, Sınav Koçu İzmir
Sınav Koçu kimdir? Sınav Koçu ne yapar ya da ne yapmaz? Öncelikle koç insana sadece ne yapması gerektiğini söylemez. Öğrenmek bir koçluk istemeyebilir ama sınava hazırlanmak koçluk ister. Sınav Koçu, size nasıl sınava hazırlanmanız gerektiğini ya da ne yapmanız gerektiğini söylemez. Bunu çevrenizdeki birçok insandan duyuyorsunuz. Hem de duymak istemediğiniz halde duyuyorsunuz. Koç ne yapacağınızı söylemez. Koç nasıl yapılacağını gösterir. Nasıl yapılacağını göstermekle yetinmez yaparken nasıl zevk alındığını da gösterir. Biz sınav koçunu nas
Denizli Sınav Koçu
Koçluk, son yıllarda giderek artan bir ilgiyle karşılanan ve talep gören bir hizmet. Aslında yeni bir kavram olmayan ve yurtdışında uzun yıllardır devam eden bu sistemin amacı bireyi ya da kurumu mevcut kaynaklarıyla ulaşabileceği en üst noktaya taşımak. Sınav  koçluğu ise, ergenlik dönemindeki öğrencinin akademik ve yaşamsal başarısını artırmayı amaçlayan önemli bir eğitim. Günümüzde sınav koçluğuna ilgi git gide artıyor. Bunun en önemli nedeni eğitim koçluğu sayesinde, insan hayatındaki çok önemli bir dönem olan ergenlikte karşılaşıla
İzmir Sınav Koçluğu, Sınav Koçluğu İzmir
İzmir Sınav Koçluğu, Sınav Koçluğu İzmir Yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan kişiler için destek amaçlı bir kişisel gelişim programıdır. Kendini, çeşitli beceri alanlarında geliştirmek isteyen, hedef ve önceliklerini belirlerken, harekete geçmek için cesarete ve yardıma gereksinim duyan kişilerin tercih ettiği bir süreçtir Koç, kişinin amaçlarını belirlemesini, amacı gerçekleştirecek plan ve yol haritasının yapılmasını sağlar. Planların uygulanması ve sonuca ulaşması için uygun sistemler geliştirir. Kişilerin bu planları uygularken ihtiyaç
Denizli Sınav Koçluğu
Sınav koçu sınava hazırlanan öğrencilere hedeflerin belirlenmesi, bu hedefler doğrultusunda yapılacak çalışmaların belirlenmesi, sınav kaygısının ortadan kaldırılarak motivasyonun mümkün olan en yüksek noktaya taşınabilmesi için destek veren uzman kişidir. Ülkemizde çok az sayıda sınav koçu bulunmasına ve sınav koçluğu kavramının fazlaca tanınmıyor olmasına karşın sınav koçluğu, dünyada yaygın biçimde bilinen ve uygulanan, başarısı ispatlanmış bir sistemdir.Günümüzde LYS, YGS, SBS, YDS, KPSS, KPDS, DGS ve TUS gibi çeşitli sınavlarla
Sınav koçu kimdir?
Sınav koçu,  herhangi bir sınava hazırlanan öğrencilere karşılaşabilecekleri muhtemel sıkıntılarla ilgili olarak destek sağlayan uzmanlara verilen isimdir. Sınav koçları sizlere aşağıdaki konularda destek olabilirler :  1) Sınav kaygısının ortadan kaldırılması 2) Motivasyon ve konsantrasyon eksikliğinin giderilmesi 3) Hedeflerin belirlenmesi 4) Belirlenen hedefler doğrultusunda yapılacak çalışmaların ve yaklaşım biçiminin belirlenmesi Bu konular sınav koçunuzla birlikte rahatlıkla üstesin
Gösterilen Makale 21-27 (Toplam Makale 27)
Sayfa:1 - 2